اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 46,920
تعداد واحدهای باقی مانده: 153,080
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 530,461,780,833
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,393,383
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,305,665
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,305,665
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه‌گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/23 11,393,383 11,305,665 0 0 134,631 382 87,711 46,920 530,461,780,833
  2 1397/07/22 11,245,013 11,159,768 0 21 134,631 344 87,329 47,302 527,879,364,782
  3 1397/07/21 11,303,255 11,218,632 0 0 134,610 0 86,985 47,625 534,287,341,597
  4 1397/07/20 11,519,552 11,434,076 0 0 134,610 0 86,985 47,625 544,547,876,082
  5 1397/07/19 11,519,742 11,434,266 0 10 134,610 63 86,985 47,625 544,556,909,441
  6 1397/07/18 11,519,001 11,433,620 0 72 134,600 246 86,922 47,678 545,132,151,657
  7 1397/07/17 11,613,477 11,528,214 0 108 134,528 807 86,676 47,852 551,648,083,127
  8 1397/07/16 11,568,243 11,484,595 0 229 134,420 523 85,869 48,551 557,588,566,976
  9 1397/07/15 11,730,772 11,648,014 0 93 134,191 262 85,346 48,845 568,947,244,855
  10 1397/07/14 11,924,550 11,840,414 0 0 134,098 0 85,084 49,014 580,346,071,334
  11 1397/07/13 12,111,850 12,027,587 0 0 134,098 0 85,084 49,014 589,520,137,636
  12 1397/07/12 12,111,874 12,027,610 0 470 134,098 320 85,084 49,014 589,521,294,503
  13 1397/07/11 12,110,172 12,025,650 0 517 133,628 10 84,764 48,864 587,621,382,149
  14 1397/07/10 12,270,253 12,183,495 0 634 133,111 40 84,754 48,357 589,157,276,476
  15 1397/07/09 12,437,290 12,348,220 0 593 132,477 3 84,714 47,763 589,788,021,803
  16 1397/07/08 12,310,502 12,227,167 0 1,771 131,884 21 84,711 47,173 576,792,129,931
  17 1397/07/07 12,102,917 12,018,081 0 0 130,113 0 84,690 45,423 545,897,303,410
  18 1397/07/06 11,702,257 11,621,859 0 0 130,113 0 84,690 45,423 527,899,708,521
  19 1397/07/05 11,702,393 11,621,996 0 763 130,113 112 84,690 45,423 527,905,908,747
  20 1397/07/04 11,701,730 11,620,164 0 348 129,350 42 84,578 44,772 520,257,979,003