دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر محل اقامت صندوق
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند محل اقامت صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت از تاریخ 1396/12/19 به محل جدید به آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه میرزاحسنی ، پلاک22 ، طبقه4، واحد8 ، تغییر یافت.
متن خبر
پیوست