صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تصویب صورتهای مالی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار... تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ ۹۷.۰۹.۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تغییر رکن متولی و حسابرس صندوق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ ۹۷.۰۵.۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجمع عمومی سالیانه مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۰۸ تغییرات اساس نامه