صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه¬گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره 10798 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور100درصد دارندگان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت14:30 روز دوشنبه مورخ 18/02/1391 در دفتر مرکزی مدیر صندوق، واقع درخیابان حافظ بعد از ساختمان بورس بن بست ایرانیان پلاک 2 طبقه 6.تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست