صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
منبع -
مقدمه مجوز سازمان در رابطه با سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس در پاسخ به درخواست صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفیت ، متن کامل صورتجلسه در فایل پیوست
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست