صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر ، متولی و صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1392/09/24 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین ) واقع در : تهران ، خیابان حافظ ، بن بست ایرانیان ، پلاک 2 ، طبقه ششم تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست