صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند با توجه به صورتجلسه صندوق مورخ 1394/09/23 سقف هزینه های صندوق به شرح زیر تغییر یافت: 1- تغییر حق الزحمه سالیانه حسابرس از مبلغ 50 میلیون ریال به مبلغ 60 میلیون ریال برای دوره مالی منتهی به 1395/06/31 2- تغییر سقف هزینه سالیانه دسترسی به نرم افزار صندوق، تارنما و پشتیبانی از ...
متن خبر

به اطلاع می رساند با توجه به صورتجلسه صندوق مورخ 1394/09/23 سقف هزینه های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

1- تغییر حق الزحمه سالیانه حسابرس از مبلغ 50 میلیون ریال به مبلغ 60 میلیون ریال برای دوره مالی منتهی به 1395/06/31

2- تغییر سقف هزینه سالیانه دسترسی به نرم افزار صندوق، تارنما و پشتیبانی از مبلغ 250 میلیون ریال به مبلغ 272.5 میلیون ریال برای دوره مالی منتهی به 1395/06/31

3- تصویب هزینه برگزاری مجمع به مبلغ 20 میلیون ریال

 

پیوست