صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع تغییر مدیر صندوق
منبع -
مقدمه پیرو جلسه مجمع برگزار شده در تاریخ 1394/09/01 و دریافت تائیدیه سامان بورس شماره 122/3106 مورخ 1394/10/20 مدیر صندوق از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا تغییر یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست