صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت و همچنین مجمع تغییر هزینه های صندوق در زمان چهارشنبه 1396/10/27، ساعت 9:30 صبح در محل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا برگزار گردید. اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای امیر محمد خدیوی ( نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) آقای امی...
متن خبر

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت و همچنین مجمع تغییر هزینه های صندوق در زمان چهارشنبه 27/10/1396 ، ساعت 9:30 صبح در محل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا برگزار گردید.

 

اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1)      آقای امیر محمد خدیوی ( نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه)                                     رئیس مجمع

2)      آقای امیرحسین عسگری­ زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام)         ناظر (1)

3)      آقای سید میلاد سعدآبادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)                                       ناظر (2)

 4)      خانم معصومه فرهادی                                                                                          دبیر مجمع

 

سایر حاضران در جلسه مجمع صندوق : آقای سعید صدرایی نوری (نماینده حسابرس صندوق)

پیوست