صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق)
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت جهت تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق در تاریخ 28 بهمن 1396 در محل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست