صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/29- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1397/09/05
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست