صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/09/07 ساعت 12:00 صندوق سرمایه گذاری موفقیت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 07-09-1397 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ساعت 12:00 به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای امیر محمد خدیوی رئیس مجمع به نمایندگی از گروه توسعه مالی فیروزه؛ جناب آقای امیر حسین عسگری زاده  ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ جناب آقای آرمان ابراهیم پور ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت کارگزاری فیروزه آسیا و خانم زهره نوروزنژاد دبیر مجمع 

پیوست