صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 97.10.29 ساعت 12:00
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست