صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۱۱ ۲.۴۶ ۲۰۳,۷۷۲.۸۸ ۷۲۳,۱۸۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۱۶۳,۸۲۸.۳۶ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۷۸ ۲.۴۸ ۶۳,۳۵۶.۳۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۹) (۰.۸۳) (۲۶.۹۷) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۵۹ ۲.۰۸ ۳۱,۶۲۱.۸۶ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۵) (۰.۷۲) (۸۴.۱۹) (۹۲.۸۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۸ ۲.۳۶ ۱۲۶,۵۵۷.۵۶ ۵۰۰,۴۸۴.۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۸۹) (۱.۶۶) (۹۶.۲) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۱.۸۷) (۳.۳۶) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۳۷) ۰.۰۷ (۷۴.۴۲) ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۳۹) (۲.۷۲) (۹۹.۳۹) (۱۰۰)