صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۷۶) (۱.۲۵) (۹۳.۸۲) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۵۹ ۱.۱۶ ۷۶۸.۶۸ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۹۳) (۰.۶۸) (۹۶.۶۹) (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۶۷ ۱.۵۱ ۴۲,۱۷۹.۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۷۲ ۱.۰۸ ۱,۲۷۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۳۵ ۰.۷۲ ۲۵۷.۴۴ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۷ ۱.۵۲ ۱,۱۵۵.۶۳ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۷ ۱.۶۱ ۸۶.۰۶ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۳۳) ۰.۸۹ (۷۰.۳۵) ۲,۴۱۱.۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۱۷ (۱.۰۷) ۸۷.۸۳ (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱.۵۶ ۰.۷ ۲۸,۴۵۰.۱۸ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۷۱ ۱.۹۶ ۴۹,۰۲۰.۷۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰