صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۲ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۱.۵۶) ۰.۳۸ (۹۹.۶۸) ۲۹۳.۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۲۴ ۰.۶۱ ۱۳۹.۳۸ ۸۳۶.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲.۹۹ ۴.۸۹ ۴.۶۳E+۰۶ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۵۲ ۲.۱ ۲۴,۶۰۶.۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱.۴۱) ۰.۵۲ (۹۹.۴۴) ۵۷۵.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴.۶ ۴.۲۷ ۱.۳۳E+۰۹ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۷۷ ۴.۳۸ ۲.۱۲E+۰۶ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱.۵۷) (۰.۶۷) (۹۹.۶۹) (۹۱.۴۷)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۴۵ ۱.۷۵ ۴۱۳.۰۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۴۸ ۳.۳ ۷۶۱,۹۰۶.۵۳ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۲۶ ۲.۰۴ ۳۴۶,۷۷۹.۴۸ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۷۷ ۳.۶۹ ۷.۴۳E+۰۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳.۳۶ ۳.۱۳ ۱.۷۶E+۰۷ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۶۳ ۲.۳۸ ۳۶,۶۶۰.۱۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸