صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ رویه و استراتژی های مدیر سرمایه گذاری صندوق فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ رویه سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ فیروزه موفقیت رویه و استراتژی دانلود