صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 گروه توسعه مالی فیروزه 750
2 کارگزاری فیروزه آسیا 250